Follow

Blokerings anbefaling 🤡 👇

Tjek din følger liste for om du bliver fulgt af FollowBot (konto) fra d-fens.systems (domæne) og bloker evt. kontoen / domænet med følgende begrundelse fra STUX:

"The following domain: "d-fens.systems" went live a little while back and when checking out the instance it has 2 accounts. The admin(that follows known racists in the Fedi) and a 'FollowBot' that automatically follows as much accounts as possible."

FollowBot følger pt. 61.330.

Boost gerne 🙂

· · Web · 2 · 7 · 3

Så er FollowBot oppe på at følge 61.712. De sidste 382 er kommet til på under 1½ time. Det er næppe noget godt som dens skaber - som følger flere kendte racister - skal bruge dette til.

@tbhdk

> FollowBot følger pt. 61.330

Den arbejder ellers hurtigt: jeg synes ikke det er mere end en lille uges tid siden at den “kun” fulgte omkring 36k.

@kas Det må siges. Set i lyset af at dens admin - og sikkert også skaber - følger kendte racister, så er det næppe med et godt formål for os andre som bliver (for)fulgt.

Sign in to participate in the conversation
data.coop mastodon

Denne Mastodon server er for medlemmer af data.coop. Du er naturligvis velkommen til at melde dig ind i vores forening hvis du vil være med! Mere info på vores hjemmeside.