Follow

Jeg er privatlivsnørd og har været det siden Snowdens afsløringer i 2013 af NSA o.a. massive masseovervågning af os allesammen. Til dagligt arbejder jeg med IT og support af brugere. Kort fortalt. IT+HR. I min fritid hjælper jeg folk med at beskytte deres digitale privatliv. Fx folk der udsættes for chikane og/eller har en stalker. Hjælper også kilder og journalister med at kommunikere sikkert og anonymt, hvis sidstnævnte selv vågner op og beder om hjælp.

· · Web · 0 · 1 · 7
Sign in to participate in the conversation
data.coop mastodon

Denne Mastodon server er for medlemmer af data.coop. Du er naturligvis velkommen til at melde dig ind i vores forening hvis du vil være med! Mere info på vores hjemmeside.