Follow

The OZ1H4CK shack is back at this year. It will be operating throughout the next week, hopefully getting into lots of log books out there.

Sign in to participate in the conversation
data.coop mastodon

Denne Mastodon server er for medlemmer af data.coop. Du er naturligvis velkommen til at melde dig ind i vores forening hvis du vil være med! Mere info på vores hjemmeside.