Follow

In 4 hours I'm going to pick up my boyfriend at the airport 🥰. Four months is a long time away from home!

Sign in to participate in the conversation
data.coop mastodon

Denne Mastodon server er for medlemmer af data.coop. Du er naturligvis velkommen til at melde dig ind i vores forening hvis du vil være med! Mere info på vores hjemmeside.