Follow

New to Mastodon, I'm looking for a client that will run in my terminal. I've found `toot`[1], which is fine for now, but maybe you know of an even cooler client?

[1] pypi.org/project/toot/

@decibyte
Jeg kender til Rasmus Lindroths TUI client tut med Vim keybindings og Alex Schroeders bitlee-plugin til at danne bro mellem Mastodon og IRC.

github.com/RasmusLindroth/tut

alexschroeder.ch/cgit/bitlbee-

Sign in to participate in the conversation
data.coop mastodon

Denne Mastodon server er for medlemmer af data.coop. Du er naturligvis velkommen til at melde dig ind i vores forening hvis du vil være med! Mere info på vores hjemmeside.